Vill du veta mer?
Kontakta oss genom formuläret nedan så återkommer vi till dig! 
 
Namn
 
Telefon/E-post
 
Meddelande
 
 

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll 300

Som alla mekaniska produkter med rörliga delar kräver ventilationssystem regelbunden besiktning för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat. Det är inte bara nödvändigt, kontrollen är till och med lagstadgad. Det är ägarens uppgift att se till att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd och godkänd.

Enligt svensk lag ska de flesta byggnader genomgå löpande ventilationsbesiktning. Målet är att se till att reglerna för fastighetens eller ventilationssystemets bygglov följs till punkt och pricka. OVK ska utföras av en godkänd funktionskontrollant med jämna mellanrum. Vilken intervall som gäller beror på byggnad och system. Generellt ska en OVK-besiktning göras innan systemet börjar användas och därefter med 3 till 6 års mellanrum. Undantaget är en- och tvåfamiljshus. Där behövs endast en förstagångsbesiktning för att säkerställa kvaliteten. Har du upplevt problem med ventilationen i din villa åker vi gärna och undersöker saken, trots att det inte är obligatoriskt.

Behöriga inspektionsmän


Hemlufts OVK-besiktningsmän har behörighet på riksnivå och finns tillgängliga för uppdrag i Stockholm med omnejd. Upptäcker vi allvarliga fel måste vi underkänna ventilationen och fastighetsägaren får i uppgift att åtgärda problemet inom en förbestämd tid.

Vi kan lösa problemen för att säkerställa en säker och funktionsduglig ventilation. Vårt centrala fokus ligger inte enbart i att fastigheten ska klara nästa ventilationskontroll, vi vill även skapa en hälsosam inomhusluft. Tips kring underhåll och skötsel av ventilationssystemet delar vi gärna med oss av.

Kontakta oss med frågor och när det är dags för OVK. Maila Hemluft på info@hemluft.se eller ring oss på 08-649 7700.

Ventilationskontroll för olika fastigheter


Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader.
Oavsett typ av ventilationssystem, exempelvis FTX.
Intervall 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
FT-, FTX-ventilation. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
S-, F-, FX-ventilation. 6 år

 

 


replica watches sale rolex replica sale fake hublot cheap replica watches omega replica uk panerai replica sale