Filter

Bli energismart - Byt filter regelbundet!

Byter du inte filter regelbundet, kan det leda till akuta driftstopp och att luftväxlingen upphör med risk för kondens- och mögelskador som följd.

Genom att byta filter i ditt ventilationssystem två gånger per år minskar du energianvändningen i bostaden samtidigt som det ger ett grundskydd för mekaniska komponenter som fläktar, värmeväxlare och värmebatterier.

Våra filter ska skydda komponenter och förbättra miljön samtidigt som de skall bidra till att sänka dina totala driftskostnader. Att regelbundet byta filter blir en sparbössa som samtidigt förbättrar miljön.

Luftfilter erbjuder ett utmärkt skydd mot luftburna sjukdomar så länge de ingår i ett heltäckande system för luftbehandling.

Ventilationens uppgift i våra hus är att ge frisk inomhusluft som vi mår bra av. Den skall ta bort gammal dålig luft och ta in ren frisk luft i bostaden. Huvuduppgiften är naturligtvis att se till att inomhusluften är hälsosam att andas.

Men ventilationen idag handlar också mycket om energi, om att spara in på energikostnaderna genom att ha ventilation med värmeåtervinning. Vi har alla de produkter och system som uppfyller båda dessa saker, bland annat aggregat med värmeåtervinning för både köket, vinden eller förrådet samt frånluftsfläktar, takfläktar och spiskåpor mm.

Hemluft - Tel: 08-649 77 00 - Besöksadress: Paviljongvägen 5 - 132 40 Saltsjö-Boo

© 2017 Hemluft

TOP