FTX-ventilation i Stockholm

Vi installerar FTX-ventilation i din bostad.

 

FTX-ventilation 

Vi hjälper dig att installera ett ventilationssystem med roterande värmeväxlare på vinden. Ett sådant ventilationssystem, ventilationsaggregat med värmeväxlare kallas för FTX-system eller FTX-aggregat.

Dagens moderna ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare klarar de höga krav som ställs på:

  • hög temperaturverkningsgrad
  • låg energiförbrukning via EC-motorer, lågenergifläktar
  • låg ljudnivå
  • hög driftsäkerhet
  • enkelt handhavande

 FTX-ventilation är en kostnadseffektiv och okomplicerad teknik som utvinner värme ur ventilationsluften. Med ett bra FTX-ventilationsaggregat återvinns upp till 86 % av den värme som finns i huset samtidigt som huset får en perfekt ventilation. Om ni vill ha en så bra värmeåtervinning som möjligt i ert ventilationssystem är ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen.

En roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla vilken gör den bra att ha både vintertid och sommartid. FTX-ventilationsaggregaten fungerar lika bra och ger hög kvalitet till både småhus och större fastigheter. Tester gjorda av Energimyndigheten visar att om du installerar ett FTX-system i en välisolerad bostad, så kan du göra en energibesparing på ca 6 000 kilowattimmar per år.

 

 

FTX-aggregat Hemluft

FTX-aggregat monterat på vinden

Vill du spara på energi och få en bekvämare inomhusmiljö är det bra att installera ett ventilationsaggregat med värmeväxlare i huset, på vinden.

Ventilationsaggregat med värmeväxlare kallas för FTX-aggregat.
FTX-aggregat står för från- och tilluftsventilation med värmeväxlare. Det är en effektiv, kostnadseffektiv och okomplicerad teknik som utvinner värme ur ventilationsluften.

Kontakta oss så hjälper vi dig med ett vindsmonterat FTX-aggregat! 

Hemluft - Tel: 08-649 77 00 - Besöksadress: Paviljongvägen 5 - 132 40 Saltsjö-Boo

© 2017 Hemluft Bostadsventilation AB

TOP